Przewodnik 2

Jakie CV przekona rekrutera?

Dla kandydata ubiegającego się o pracę, CV to rodzaj wizytówki, która ma zainteresować potencjalnego pracodawcę, przekonać go do rozważenia danej kandydatury w procesie rekrutacji i zaproszenia kandydata na spotkanie. Dlatego tak ważne jest, aby poświęcić czas na odpowiednie przygotowanie tego dokumentu.

I Logiczna struktura

Przykładowy formularz CV link.
CV powinno zawierać takie informacje jak:
  • dane osobowe i kontaktowe,
  • wykształcenie,
  • znajomość języków obcych,
  • doświadczenie zawodowe zawierające:
  • okresy zatrudnienia wyszczególnione wg zasady „odwróconej chronologii”, nazwy firm zatrudniających, kraj oraz zakres obowiązków,
  • umiejętności i uprawnienia,
  • zainteresowania,
  • klauzula ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
Opisując doświadczenia warto stosować zasadę tzw. „odwróconej chronologii”.

II Dopasuj CV do ogłoszenia

Nie wysyłaj tej samej aplikacji na różne stanowiska, ponieważ może to przynieść niezadowalające rezultaty. Podkreśl te ze swoich kompetencji oraz doświadczeń zawodowych, które będą kluczowe na stanowisku na które aplikujesz.

III Zakres obowiązków:

Ogólne deklaracje dotyczące kompetencji, umiejętności czy przygotowania do pełnienia danych obowiązków nie są tak przekonujące, jak dokładny opis oraz pokazanie wymiernych rezultatów swojej pracy.

IV Zamieść tylko prawdziwe informacje

Rekruter z łatwością sprawdzi rzeczywisty poziom znajomości obcego języka, deklarowane wykształcenie czy doświadczenie zawodowe itp. Kilka szczegółowych pytań wystarczy by zdemaskować kłamstwo – a to, w przeciwieństwie do braków w doświadczeniu, od razu wykluczy kandydata z procesu rekrutacji.

VI Referencje

Referencje zwiększą wiarygodność twojego CV. Zamieść kontakty do osób, które będą mogły podzielić się opinią na twój temat, poświadczyć zakres wykonywanych obowiązków. Możesz też załączyć referencje w wersji pisemnej lub poinformować, że są dostępne na życzenie.

V Zdjęcie

Zdjęcie, jako nieodłączny element CV, powinno być kolorowe i dobrej jakości. Na zdjęciu powinna być widoczna twarz i ewentualnie część sylwetki. Nie zamieszczaj zdjęć nieformalnych, np. ze spotkań towarzyskich czy wyjazdu, ponieważ mogą zostać negatywnie odebrane przez potencjalnego pracodawcę.

Format CV

Powszechnie używane formaty pliku CV to word, excel lub pdf. Używając innych rozszerzeń ryzykujesz, że pracodawca nie otworzy pliku ze względu na brak odpowiedniego programu.

Jak rozpocząć pracę na morzu?

I Książka żeglarska

Aby rozpocząć karierę morską należy posiadać książkę żeglarską, którą otrzymuje się na podstawie certyfikatów ukończenia czterech podstawowych kursów bezpieczeństwa zgodnych z obowiązującą konwencją STCW oraz aktualnego międzynarodowego świadectwa zdrowia.
Informacje dotyczące wydania książki żeglarskiej można znaleźć na stornach urzędów morskich np. w Szczecinie lub Gdyni tu linki

II Paszport

Paszport w momencie wyjazdu na kontrakt musi być ważny minimum 6 miesięcy oraz posiadać puste strony.

III Świadectwo zdrowia

Przed wyjazdem na kontrakt należy wylegitymować się aktualnym świadectwem zdrowia, które nie może utracić swojej ważności przez okres trwania kontraktu. Świadectwo zdrowia może być wystawione tylko przez lekarza, który posiada odpowiednie uprawnienia oraz figuruje na liście lekarzy zaakceptowanych przez Urząd Morski. Pracodawca ze względu na banderę statku/typ jednostki pływającej może wymagać świadectwa zdrowia innego niż międzynarodowe. Badania niezbędne do otrzymania międzynarodowego świadectwa zdrowia można znaleźć na stronie: http://www.gabinetinternistyczny.pl/ihc/

IV Świadectwo zdrowia uprawniające do pracy na jednostkach typu off-shore

Przed wyjazdem na kontrakt należ upewnić się jaki typ świadectwa zdrowia będzie wymagany.
* OGUK Offshore Medical Certificate wystawia w Polsce TYLKO trzech uprawnionych lekarzy:

V szczepienia

Referencje zwiększą wiarygodność twojego CV. Zamieść kontakty do osób, które będą mogły podzielić się opinią na twój temat, poświadczyć zakres wykonywanych obowiązków. Możesz też załączyć referencje w wersji pisemnej lub poinformować, że są dostępne na życzenie.

Przydatne linki:

Zdjęcie, jako nieodłączny element CV, powinno być kolorowe i dobrej jakości. Na zdjęciu powinna być widoczna twarz i ewentualnie część sylwetki. Nie zamieszczaj zdjęć nieformalnych, np. ze spotkań towarzyskich czy wyjazdu, ponieważ mogą zostać negatywnie odebrane przez potencjalnego pracodawcę.

Format CV

Powszechnie używane formaty pliku CV to word, excel lub pdf. Używając innych rozszerzeń ryzykujesz, że pracodawca nie otworzy pliku ze względu na brak odpowiedniego programu.
Nasi Kontrahenci
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram