Przewodnik

Jakie CV przekona rekrutera?

Dla kandydata ubiegającego się o pracę, CV to rodzaj wizytówki, która ma zainteresować potencjalnego pracodawcę, przekonać go do rozważenia danej kandydatury w procesie rekrutacji i zaproszenia kandydata na spotkanie. Dlatego tak ważne jest, aby poświęcić czas na odpowiednie przygotowanie tego dokumentu.

I Logiczna struktura

Przykładowy formularz CV link.
CV powinno zawierać takie informacje jak:
  • dane osobowe i kontaktowe,
  • wykształcenie,
  • znajomość języków obcych,
  • doświadczenie zawodowe zawierające:
  • okresy zatrudnienia wyszczególnione wg zasady „odwróconej chronologii”, nazwy firm zatrudniających, kraj oraz zakres obowiązków,
  • umiejętności i uprawnienia,
  • zainteresowania,
  • klauzula ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
Opisując doświadczenia warto stosować zasadę tzw. „odwróconej chronologii”.

II Dopasuj CV do ogłoszenia

Nie wysyłaj tej samej aplikacji na różne stanowiska, ponieważ może to przynieść niezadowalające rezultaty. Podkreśl te ze swoich kompetencji oraz doświadczeń zawodowych, które będą kluczowe na stanowisku na które aplikujesz.
Opisując doświadczenia warto stosować zasadę tzw. „odwróconej chronologii”.

III Zakres obowiązków:

Ogólne deklaracje dotyczące kompetencji, umiejętności czy przygotowania do pełnienia danych obowiązków nie są tak przekonujące, jak dokładny opis oraz pokazanie wymiernych rezultatów swojej pracy.

IV Zamieść tylko prawdziwe informacje

Rekruter z łatwością sprawdzi rzeczywisty poziom znajomości obcego języka, deklarowane wykształcenie czy doświadczenie zawodowe itp. Kilka szczegółowych pytań wystarczy by zdemaskować kłamstwo – a to, w przeciwieństwie do braków w doświadczeniu, od razu wykluczy kandydata z procesu rekrutacji.

V Referencje

Zdjęcie, jako nieodłączny element CV, powinno być kolorowe i dobrej jakości. Na zdjęciu powinna być widoczna twarz i ewentualnie część sylwetki. Nie zamieszczaj zdjęć nieformalnych, np. ze spotkań towarzyskich czy wyjazdu, ponieważ mogą zostać negatywnie odebrane przez potencjalnego pracodawcę.

Format CV

Nie wysyPowszechnie używane formaty pliku CV to word, excel lub pdf. Używając innych rozszerzeń ryzykujesz, że pracodawca nie otworzy pliku ze względu na brak odpowiedniego programu.
łaj tej samej aplikacji na różne stanowiska, ponieważ może to przynieść niezadowalające rezultaty. Podkreśl te ze swoich kompetencji oraz doświadczeń zawodowych, które będą kluczowe na stanowisku na które aplikujesz.

Jak rozpocząć pracę na morzu?

I Książka żeglarska

Aby rozpocząć karierę morską należy posiadać książkę żeglarską, którą otrzymuje się na podstawie certyfikatów ukończenia czterech podstawowych kursów bezpieczeństwa zgodnych z obowiązującą konwencją STCW oraz aktualnego międzynarodowego świadectwa zdrowia.
Informacje dotyczące wydania książki żeglarskiej można znaleźć na stornach urzędów morskich np. w Szczecinie lub Gdyni tu linki
Opisując doświadczenia warto stosować zasadę tzw. „odwróconej chronologii”.

II Paszport

Paszport w momencie wyjazdu na kontrakt musi być ważny minimum 6 miesięcy oraz posiadać puste strony.

III Świadectwo zdrowia

Przed wyjazdem na kontrakt należy wylegitymować się aktualnym świadectwem zdrowia, które nie może utracić swojej ważności przez okres trwania kontraktu. Świadectwo zdrowia może być wystawione tylko przez lekarza, który posiada odpowiednie uprawnienia oraz figuruje na liście lekarzy zaakceptowanych przez Urząd Morski. Pracodawca ze względu na banderę statku/typ jednostki pływającej może wymagać świadectwa zdrowia innego niż międzynarodowe. Badania niezbędne do otrzymania międzynarodowego świadectwa zdrowia można znaleźć na stronie: http://www.gabinetinternistyczny.pl/ihc/

IV Świadectwo zdrowia uprawniające do pracy na jednostkach typu off-shore

Przed wyjazdem na kontrakt należ upewnić się jaki typ świadectwa zdrowia będzie wymagany.
* OGUK Offshore Medical Certificate wystawiają w Polsce TYLKO poniżej uprawnieni lekarze:
Gdynia
Beata Data
PZOZ
Gdynia,
ul. Chrzanowskiego 3/5
tel.: +48 58 620 60 71
Wykaz szczegółowych badań na stronie przychodni:
http://www.portowy.com.pl/swiadectwa-morskie/
Osoby zgłaszające się do przychodni pierwszy raz proszeni są o przyniesienie książeczki wojskowej, w przypadku jej braku nie otrzymają św. zdrowia.
Gdynia
Jerzy Nitka 
Gdynia,
ul. J. Kochanowskiego 5A
tel.: 601-654-214
Gdynia
Jolanta Krychowiak-Boroweicka
Gdynia,
Ul. Hryniewieckiego 6c/13
tel.: +48601643877
Gdynia
Joanna Okulska
Waszyngtona 36,
81-368 Gdynia
Telefon: 798519519
HMS assistance
Wrocław
Dariusz Kraśnicki
Wrocław,
ul. Żernicka 215
tel.: 601 775 123

V szczepienia

w zależności od regionu pracy mogą być wymagane/zalecane dodatkowe szczepienia, ochrona przeciwmalaryczna.
Ważna informacja:
** Pełną ochronę przed żołtą febrą uzyskuję się po 14 dniach od podania szczepionki. Zgodnie z wytycznymi WHO, które weszły w życie z dniem 11 lipca 2016 roku, szczepienie przeciwkow żółtej febrze, które było ważne przez 10 lat, nie wymaga ponawiania, do pełnej ochrony przez całe życie wystarczy jedna dawka. Osoby, których szczepienie jest starsze niż 10 lat mogą ubiegać się o wystawienie zaświadczenia o przeciwwskazaniu do zaszczepienia.

Przydatne linki:

Ośrodki szkoleniowe – lista link

Lista zaakceptowanych lekarzy – link

Przychodnie gdzie można się zaszczepić przeciwko żółtej febrze link

Co musisz wiedzieć o zatrudnieniu?

Jeśli pomyślnie przejdziesz wszystkie etapy procesu rekrutacji i pracodawca zaoferuje Ci pracę, masz przed sobą ostatnie zadanie – dopełnienie formalności związanych z zatrudnieniem.
Załóż/aktualizuj profil online / wyraź zgodę na przetwarzanie danych osobowych w bazie MMS link
Załącz do swojego profilu kopie dokumentów / certyfikatów, które są niezbędne do podjęcia pracy. Jeżeli wraz z ofertą pracy nie otrzymałeś informacji o wymaganych certyfikatach skontaktuj się z biurem.
Badania lekarskie.

Aktualne świadectwo zdrowia, którego ważność nie może skończy się w trakcie trwania kontraktu, jest obowiązkowe i ma na celu wykluczenie przeciwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku. Bez niego nie podpiszemy kontraktu.
Szczepienia

Upewnij się, że posiadasz wymagane szczepienia.

Dokumenty kwalifikacyjne

Dokumenty kwalifikacyjne, niezbędne do podjęcia pracy powinny być ważne o 3 miesiące dłużej aniżeli długość podpisanego kontraktu.

Dodatkowe szkolenie

Niektórzy pracodawcy mogą wymagać dodatkowych przeszkoleń, o których poinformujmy z odpowiednim wyprzedzeniem.

Podpisanie umowyPo założeniu/aktualizacji profilu podpisujesz dokumenty kontraktowe tj. umowę o skierowaniu do pracy zagranicą u pracodawcy/kontrahenta zagranicznego oraz oświadczenie dotyczące ubezpieczeń społecznych marynarzy, kontrakt z pracodawcą / kontrahentem zagranicznym.UbezpieczenieDetale ubezpieczenia stanowią część dokumentów kontraktowych.
Nasi Kontrahenci
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram